Kuulutus kiviainesten murskaustoiminnan ympäristölupahakemuksesta

Tulostettava sivu

Asia
Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 §:n mukainen ympäristölupahakemus.

 

Hakija ja osoite
Napapiirin Kuljetus Oy
Marttiinintie 10
96300 ROVANIEMI

 

Toiminta ja sijainti
Napapiirin kuljetus hakee ympäristölupaa kiviaineksen murskaustoiminnalle. Toiminta sijoittuu Kitti-län Sirkan kylässä sijaitsevalle Pöntsön maa-ainestenottamisalueelle (tila Kumpurova 261-409-14-34). Alue on perinteistä soranottoaluetta ja siellä sijaitsee useita vanhoja maa-ainesten ottoalueita. Murskaustyön kesto on noin 1 viikko-1 kuukausi vuodessa ja työaika ma-pe klo 06.00-22.00. Arvioitu murskausmäärä on noin 30 000 tn vuodessa. Murskaus tehdään siirrettävällä murskauslaitoksella, joka on maa-ainesalueella vuosittain ainoastaan murskaustyön keston ajan.

 

Ympäristölle aiheutuvat riskit koostuvat murskaustyön ja siihen liittyvän liikenteen aiheuttamasta melusta, pölystä sekä polttoaineiden käsittelystä. Ympäristön pölyhaittoja torjutaan tiestön kastelulla. Alueella käsitellään ja säilytetään jonkun verran polttoaineita, jotka säilytetään kaksoisvaipallisissa polttoainesäiliöissä. Lisäksi työmaalla on varattuna imeytysturvetta mahdollisten vuototilanteiden varalle.

 

Asiakirjojen nähtävillä pito
Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä kuulutusaikana 25.8.–23.9.2011 Kittilän kunnanviraston teknisellä osastolla, Valtatie 15, 99100 Kittilä.

 

Muistutukset ja mielipiteet
Hakemuksen johdosta niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on oikeus muistutuksen tekemiseen, sekä muilla henkilöillä ja yhteisöillä oikeus mielipiteen ilmaisuun. Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava kirjallisena Kittilän rakennus- ja ympäristölautakunnalle viimeistään 23.9.2011 osoitteella: Valtatie 15, 99100 Kittilä, sähköpostilla kirjaamo(at)kittila.fi tai faksilla (016) 642 512.

 

Lisätiedot
Ympäristösihteeri Maiju Ikonen, puhelin 040 847 9552

Kittilässä 25.8.2011
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Sivua päivitetty: 
14.11.2013