Kuulutus koiratarhan ja ohjelmapalvelutoiminnan ympäristölupahakemuksesta/Wild Motion Oy

Tulostettava sivu

Wild Motion Oy hakee ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaista ympäristölupaa Kallon kylässä sijaitsevalle tilalle 261-402-14-45.  Tarkoitus on rakentaa kiinteistölle 50-75:n koiran koiratarha ja järjestää talvikausina ohjelmapalvelutoimintaa koiravaljakoilla. Toiminta sijoittuu Kittilän kuntaan, Virkamännikön alueelle, joka sijaitsee n. 6 km varsinaisesta Kallon kylästä koilliseen, Kaukosen suuntaan. Alue on Tunturi-Lapin maakuntakaavassa määritelty merkinnällä maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitettu alue, M4511.

 

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä kuulutusaikana 27.12.2017–26.1.2018 Kittilän kunnanviraston teknisellä osastolla. Muistutukset ja muut mielipiteet asiasta voi ilmaista kirjallisesti 26.1.2018 mennessä Kittilän kunnan rakennus- ja ympäristölautakunnalle osoitteeseen Valtatie 15, 99100 Kittilä. Lisätietoja asiasta saa ympäristösihteeriltä (puh. 040 847 9552).

 

Kittilässä 27.12.2017

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Sivua päivitetty: 
27.12.2017