Kuulutus: Koutamaantien alikulkukäytävä -hankkeen katu- ja yleisten alueiden suunnitelmat nähtävillä

Tulostettava sivu

Kittilän kunnan vuoden 2017 talousarvioon sisältyy Levin Koutamaantielle ulkoilureitiin kohdalle rakennettava alikulkutunneli sekä Koutamaantien katuvalaistus. Alikulkutunnelin ja katuvalaistuksen rakentamisella parannetaan Koutamaantien liikenneturvallisuutta sekä vilkkaan ulkoilureitin turvallisuutta ja reitin käytettävyyttä

 

Kuulutus 3.3.2017

 

Kittilän kunta asettaa MRL 85§ ja MRL 90§ mukaisesti nähtäville KOUTAMAANTIEN ALIKULKUKÄYTÄVÄ- hankkeen  katu- ja yleisten alueiden suunnitelmat.

 

Edellä mainitut suunnitelmat pidetään nähtävillä 6.3 – 20.3.2017 Kittilän kunnan teknisellä osastolla, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä sekä kunnan kotisivuilla osoitteessa www.kittila.fi

 

Asianosaisia pyydetään jättämään mahdolliset muistutukset suunnitelmista 20.3.2017 klo 16.00 mennessä osoitteeseen: Tekninen lautakunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä tai sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo(at)kittila.fi

 

Lisätietoja tiemestari Jari Kinnunen, p. 0400 862 532, jari.kinnunen(at)kittila.fi

 

TEKNINEN OSASTO

 

Nähtäville asetettavat suunnitelmat (pdf):

- Katusuunnitelma Koutamaantie

- Pituusleikkaus Koutamaantie

- Pituusleikkaus ulkoilureitti

- Tyyppipoikkileikkaus Koutamaantie

- Tyyppipoikkileikkaus ulkoilureitti

- Alikulkutunnelin yleispiirustus

- Valaistussuunnitelma Koutamaantie

Sivua päivitetty: 
2.3.2017