Kuulutus kuulemisesta Lapin aluetta koskevista vesienhoitosuunnitelmaehdotuksista vuosille 2022-2027

Tulostettava sivu

Asia: Tieto julkisesta kuulutuksesta

 

Kuulutuksen sisältö: tiedoksi antaminen ja tiedottaminen sekä mielipiteiden esittäminen, kuuleminen Lapin aluetta koskevista vesienhoitosuunnitelmaehdotuksista vuosille 2022-2027. Lapin alueita kuuluu Kemijoen, Tornionjoen, Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen sekä Oulujoen–Iijoen vesienhoitoalueisiin. Kuulutuksen liitteessä on yksilöity kuntien alueita koskevat vesienhoitosuunnitelmaehdotukset.

 

Julkinen kuulutus on nähtävillä 2.11.2020 – 14.5.2021 ELY-keskuksen verkkosivulla http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset.

Kuulutuksen julkaisupäivä 2.11.2020, Dnro LAPELY/4356/2020.

 

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Sivua päivitetty: 
3.11.2020