Kuulutus Levin asemakaavan (Rakkavaara 9 korttelin 420) voimaan tulosta

Tulostettava sivu

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Kittilän kunnanvaltuusto on 15.6.2015 §:n 37 kohdalla tekemällään päätöksellä hyväksynyt Levin Rakkavaara 9 alueen asemakaavan ja Levin asemakaava-alueen korttelin 420 asemakaavamuutoksen.

Em. asemakaava ja asemakaavanmuutos on saanut lainvoiman ja tulee voimaan tämän kuulutuksen julkaisupäivämäärällä.

Asiakirjat ovat yleisesti nähtävillä Kittilän kunnan teknisellä osastolla, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä.

 

Kittilässä, heinäkuun 21. päivänä 2015

 

KUNNANHALLITUS

Sivua päivitetty: 
21.7.2015