Kuulutus: Levin kortteleiden 503 ja 547 asemakaavamuutosehdotuksen ja siihen liittyvät aineistot nähtävillä

Tulostettava sivu

Kuulutus 5.12.2012

 

Kittilän kunta asettaa MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville Levin kortteleiden 503 ja 547 asemakaavamuutosehdotuksen ja siihen liittyvät aineistot. Asemakaavamuutos koskee noin 4 hehtaarin aluetta Levin ympärystien ja Levijärven välisellä alueella.
 

Asemakaavaehdotus siihen liittyvine aineistoineen pidetään julkisesti nähtävillä 5.12.2012–4.1.2013 Kittilän kunnan teknisellä osastolla, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä sekä Kittilän kunnan kotisivuilla osoitteessa http://www.kittila.fi/vireilla-olevat-kaavat

 

 

Mahdolliset muistutukset ehdotusta vastaan tulee jättää kirjallisesti 4.1.2013 klo 16:00 mennessä Kittilän kunnanhallitukselle, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä.

 

KUNNANHALLITUS
 

Sivua päivitetty: 
14.11.2013