Kuulutus: Levin kortteleiden 503 ja 547 koskeva asemakaavan muutos on saanut lainvoiman

Tulostettava sivu

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Kittilän kunnanvaltuusto on 28.1.2013 § 27 tekemällään päätöksellä hyväksynyt Kittilän kunnan Levin kortteleiden 503 ja 547 asemakaavan muutoksen.

 

Asemakaava on saanut lainvoiman ja tulee voimaan tämän kuulutuksen julkaisupäivämäärällä. Asiakirjat ovat yleisesti nähtävillä Kittilän kunnan teknisellä osastolla, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä.

 

5.3.2013

KUNNANHALLITUS
 

Sivua päivitetty: 
5.3.2013