Kuulutus: Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen, Kittilän Valtionmaa II, Rovaselänojan sora- ja moreenialue, Metsähallitus Metsätalous Oy

Tulostettava sivu

Hakemus

Kittilän kunnan ympäristö- ja rakennuslautakunta on vastaanottanut maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaisen lupahakemuksen maa-ainesten ottoon Kittilän Valtionmaa II:ssa, Rovaselänojan sora- ja moreenialueella, tilalla RN:o 261–893-11-1. Rovaselänojan sora- ja moreenialue sijaitsee Kittilän keskustasta noin 56 km pohjois-koilliseen, Pokan kylästä noin 17,5 km länteen. Alueelta ei ole aikaisemmin otettu maa-aineksia, mutta sen sisällä sijaitsee vanha soranottoalue, jota maisemoidaan samalla. Metsähallitus Metsätalous Oy hakee maa-ainesten ottolupaa 1,4 ha:n maa-ainesalueelle 20 000 m3:n ottomäärälle. Vuotuinen otto vastaa kysyntää. Haettu ottamisaika on 10 vuotta.

 

Nähtävilläpito

Lupahakemusta koskevat asiakirjat ovat nähtävillä kuulutusaikana 19.11–19.12.2019 Kittilän kunnanviraston teknisellä osastolla osoitteessa Valtatie 15, 99100 Kittilä viraston aukioloaikoina.

 

Muistutukset ja mielipiteet

Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), varataan tilaisuus tehdä muistutuksia lupahakemuksesta. Muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta.

Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet on toimitettava 19.12.2019 mennessä Kittilän rakennus- ja ympäristölautakunnalle osoitteella Valtatie 15, 99100 Kittilä tai sähköisesti: kirjaamo@kittila.fi.

 

Lisätietoja hakemuksesta antaa kunnan vs. ympäristötarkastaja Elli Närhi puh. 040-6360512, sähköposti: elli.narhi@kittila.fi.

 

Kittilässä 18.11.2019

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Sivua päivitetty: 
18.11.2019