Kuulutus maa-ainesten ottamislupahakemuksesta / Justinmaa

Tulostettava sivu

Napapiirin Kuljetus Oy hakee maa-aineslain 4 §:n mukaista lupaa maa-ainesten ottamiseen ja kallion louhintaan Kittilän Kaukosen kylässä sijaitsevalta tilalta Kittilän valtionmaa III (261-893-12-1) Justinmaan ottoalue. Lisäksi haetaan lupaa toiminnan aloittamiseksi ennen kuin päätös on saanut lainvoiman (MAL 21 §).

 

Suunnitellun ottamisalueen pinta-ala on 1,563 ha, haettu kokonaismäärä 150 000 m3 ja ottamisaika 10 vuotta.
Hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä Kittilän kunnanviraston teknisellä osastolla 21.8.–19.9.2013 viraston aukioloaikoina. Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet on toimitettava 19.9.2013 mennessä Kittilän rakennus- ja ympäristölautakunnalle osoitteella Valtatie 15, 99100 Kittilä.

 

 

Kittilässä 21.8.2013
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
 

Sivua päivitetty: 
23.10.2013