Kuulutus maa-ainesten ottamislupahakemuksesta / Ruottaman hiekka-alue 2012

Tulostettava sivu

Morenia Oy hakee maa-aineslain 4 §:n mukaista lupaa maa-ainesten ottamiseen Kittilän kylässä sijaitsevilta tiloilta Kittilän valtionmaa III (261-893-12-1) ja Ruottama (261-405-46-3), Ruottaman hiekka-alue.

 

Suunnitellun ottamisalueen pinta-ala on 6,2 ha, haettu kokonaismäärä 100 000 m3 ja ottamisaika 10 vuotta.

 

Hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä Kittilän kunnanviraston teknisellä osastolla 28.9.–29.10.2012 viraston aukioloaikoina. Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet on toimitettava 29.10.2012 mennessä Kittilän rakennus- ja ympäristölautakunnalle osoitteella Valtatie 15, 99100 Kittilä.

 

 

Kittilässä 28.9.2012
 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
 

Sivua päivitetty: 
4.5.2018