Kuulutus: Maa-ainesten ottamislupahakemus/Kiistala, Suurkuusikko

Tulostettava sivu

Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen, Kittilä, Suurkuusikon sora-alue, Agnico Eagle Finland Oy

Hakemus

Kittilän kunnan ympäristö- ja rakennuslautakunta on vastaanottanut maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaisen lupahakemuksen maa-ainesten ottoon Kittilän Kiistalassa, tilalla Suurkuusikko RN:o 261–406-68-2. Suurkuusikon sora-alue sijaitsee Kittilän kaivoksen pohjoispuolella, n. 9 km Kiistalan kylästä koilliseen. Alue on laajennus nykyiseen Rimpisuon sora-alueeseen. Agnico Eagle Finland Oy hakee maa-aineslupaa 24,9 ha maa-ainesalueelle 250 000 m3:n ottomäärälle. Vuotuinen otto on korkeintaan 250 000 m3. Haettu ottamisaika on 3 vuotta. Hakemuksessa haetaan myös lupaa aloittaa maa-ainesten ottaminen ennen kuin lupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman (MAL 21 §).

Nähtävilläpito

Lupahakemusta koskevat asiakirjat ovat nähtävillä kuulutusaikana 26.9.–26.10.2018 Kittilän kunnanviraston teknisellä osastolla osoitteessa Valtatie 15, 99100 Kittilä viraston aukioloaikoina.

Muistutukset ja mielipiteet

Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), varataan tilaisuus tehdä muistutuksia lupahakemuksesta. Muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta.

Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet on toimitettava 26.10.2018 mennessä Kittilän rakennus- ja ympäristölautakunnalle osoitteella Valtatie 15, 99100 Kittilä tai sähköisesti: kirjaamo@kittila.fi.

Lisätietoja hakemuksesta antaa kunnan ympäristösihteeri Piippa Wäli puh. 040-847 9552, sähköposti: piippa.wali@kittila.fi.

 

Kittilässä 25.9.2018

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

 

Sivua päivitetty: 
26.9.2018