Kuulutus: Maa-ainesten ottamislupahakemus/Kittilän Valtionmaa I, Matala Kivirova, Metsähallitus Metsätalous Oy

Tulostettava sivu

Kittilän kunnan ympäristö- ja rakennuslautakunta on vastaanottanut maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaisen lupahakemuksen maa-ainesten ottoon Kittilän Valtionmaa I:ssa, Matala Kivirovan moreenialueella, tilalla RN:o 261–893-10-1. Matala Kivirovan moreenialue sijaitsee Kittilän pohjoisosassa Pöntsön luoteispuolella Rauhalan kylästä, n. 10 km koilliseen. Alueelta ei ole aikaisemmin otettu maa-aineksia. Metsähallitus Metsätalous Oy hakee maa-ainesten ottolupaa 1,32 ha:n maa-ainesalueelle 40 000 m3:n ottomäärälle. Vuotuinen otto vastaa kysyntää. Haettu ottamisaika on 10 vuotta. Hakemuksessa haetaan myös lupaa aloittaa maa-ainesten ottaminen ennen kuin lupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman (MAL 21 §).

 

Nähtävilläpito

Lupahakemusta koskevat asiakirjat ovat nähtävillä kuulutusaikana 10.6.–10.7.2019 Kittilän kunnanviraston teknisellä osastolla osoitteessa Valtatie 15, 99100 Kittilä viraston aukioloaikoina.

 

Muistutukset ja mielipiteet

Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), varataan tilaisuus tehdä muistutuksia lupahakemuksesta. Muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta.

Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet on toimitettava 10.7.2019 mennessä Kittilän rakennus- ja ympäristölautakunnalle osoitteella Valtatie 15, 99100 Kittilä tai sähköisesti: kirjaamo@kittila.fi.

 

Lisätietoja hakemuksesta antaa kunnan ympäristösihteeri Piippa Wäli puh. 040-847 9552, sähköposti: piippa.wali@kittila.fi.

 

Kittilässä 7.6.2019

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Sivua päivitetty: 
10.6.2019