Kuulutus maa-ainesten ottolupahakemuksesta

Tulostettava sivu

Metsäkeskus Lappi, Kolari on toimittanut lisäselvityksen maa-aineslain 4 §:n mukai-seen lupahakemukseen, joka koskee soran ottamista Kuivasalmen kylästä tilalta Kuoskusoja  RN:o 43:7 (261-406-43-7). Maa-ainesta käytetään Kolvalehdon, Saime-lanpalon ja Sikkolan metsätien parantamiseen.

 

Suunnitellun ottamisalueen pinta-ala on 3600 m2, haettu kokonaismäärä 9 000 m3 ja ottamisaika 1 vuosi.

 

Hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä Kittilän kunnanviraston teknisellä osastolla 28.7.2011-26.8.2011 viraston aukioloaikoina. Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet on toimitettava 26.8.2011 mennessä Kittilän rakennus- ja ympäristölautakunnalle osoit-teella Valtatie 15, 99100 Kittilä.

 

Kittilässä 27.7.2011

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
 

Sivua päivitetty: 
14.11.2013