Kuulutus maan- ja lumenkaatopaikan ympäristölupahakemuksesta

Tulostettava sivu

Asia
Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 §:n mukainen ympäristölupahakemus.

 

Hakija ja osoite
Kittilän kunta
Valtatie 15
99100 KITTILÄ

 

Toiminta ja sijainti
Kittilän kunta hakee ympäristölupaa Kittilän ja Levin maan- ja lumenkaatopaikoille. Toiminta sijoittuu Kittilän Kirkonkylässä vanhan jätevedenpuhdistamon alueelle (tilat Tuoksu 261-405-9-17, Puhdistamo I 261-405-9-11, Puhdistamo II 261-405-9-15 ja Puhdistamo 261-405-10-22) sekä Sirkan kylässä Levin teollisuusalueelle (tilat Kumpula 261-409-33-76 ja Kaatopaikka 261-409-33-23). Alueiden toiminta tulee keskittymään liikalumen sijoitukseen sekä maanrakentamisessa syntyvien eloperäisten ylijäämämaiden (pintamaiden) läjitykseen, joiden lisäksi lupaa haetaan kantojen, risujen ja Levin maankaatopaikalla lisäksi myös kivilouheen sekä vähäisen, maankaatopaikka-alueen tierakenteisiin uusiokäytettävän asfalttijätteen välivarastointiin.

 

Asiakirjojen nähtävillä pito
Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä kuulutusaikana 15.7.–15.8.2011 Kittilän kunnanviraston teknisellä osastolla, Valtatie 15, 99100 Kittilä.

 

Muistutukset ja mielipiteet
Hakemuksen johdosta niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on oikeus muistutuksen tekemiseen, sekä muilla henkilöillä ja yhteisöillä oikeus mielipiteen ilmaisuun. Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava kirjallisena Kittilän rakennus- ja ympäristölautakunnalle viimeistään 15.8.2011 osoitteella: Valtatie 15, 99100 Kittilä, sähköpostilla kirjaamo(at)kittila.fi tai faksilla (016) 642 512.

 

Lisätiedot
Ympäristösihteeri Maiju Ikonen, puhelin 040 847 9552.

 

Kittilässä 15.7.2011
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
 

Sivua päivitetty: 
14.11.2013