Kuulutus meluilmoituksesta, Taiteiden Yö ja Street Kirppis -tapahtuma

Tulostettava sivu

Kuulutus
Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta, §7/2020, melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta, Taiteiden Yö ja Street Kirppis -tapahtuma, Lapland Productions Oy

Vs. ympäristösihteeri on 3.9.2020 hyväksynyt ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisen, häiritsevää melua ja tärinää koskevan ilmoituksen.
Lapland Productions Oy järjestää Taiteiden Yö ja Street Kirppis -tapahtuman, Sirkan kylässä Levikeskuksessa Marian kappelin aukioilla, osoitteessa Torikuja 3, 991630 Sirkka. Ulkoilmatapahtuma järjestetään 12.9.2020 klo 11:30–19:30. Viranomai¬nen katsoo, että päätöksessä annettuja määräyksiä noudattaen toimintaa voi¬daan harjoittaa ilmoitettuna ajankohtana.
Nähtävilläpito
Päätösasiakirjat ovat nähtävillä Kittilän kunnan verkkosivuilla (http://www.kittila.fi) ja kunnanviraston teknisessä toimessa osoitteessa Valtatie 15, 99100 Kittilä viraston aukioloaikoina.
Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä verkkosivuilla julkaisemisajankohdasta.
Muutoksenhaku
Päätökseen ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on valittajan toimitettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää lukuun ottamatta Vaasan hallinto-oikeudelle. Valitusaika päättyy 10.10.2020. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.
Lisätietoja päätöksestä antaa kunnan vs. ympäristötarkastaja Simo Ylönen, puh. 040 636 0512, sähköposti: simo.ylonen@kittila.fi.

Kittilässä 3.9.2020

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Simo Ylönen
vs. ympäristösihteeri

Sivua päivitetty: 
3.9.2020