Kuulutus Merenhoitosuunnitelman kuulemisasiakirja ”Suomen meriympäristön tila 2018”/ Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 8.1.2018

Tulostettava sivu

Kuulutus LAPELY/4577/2017
8.1.2018

Viite: Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) ja valtioneuvoston asetus merenhoidon
järjestämisestä (980/2011).

KUULUTUS
Merenhoitosuunnitelman kuulemisasiakirja ”Suomen meriympäristön tila 2018”

 

Tausta
Merenhoidon suunnittelua ohjaavat Suomessa laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä
(1299/2004) sekä valtioneuvoston asetus merenhoidon järjestämisestä (980/2011), joilla on toimeenpantu
Euroopan unionin meristrategiadirektiivi. Merenhoidon tavoitteena on meriympäristön hyvä tila rantaviivasta
talousvyöhykkeen ulkorajalle saakka. ”Suomen meriympäristön tila 2018 ” on ensimmäinen osa päivitettävää
Suomen merenhoitosuunnitelmaa, ja siihen sisältyvät hyvän tilan määritelmät, nykytilan arvio ja
yleiset ympäristötavoitteet. Merenhoitosuunnitelman seurantaohjelman päivitys valmistuu v. 2020 ja toimenpideohjelman
päivitys v. 2021.

 

Asiakirjat ja niiden nähtävillä olo
Merenhoitosuunnitelman ensimmäisen osan kuulemisaineisto muodostuu kuulemisasiakirjasta ”Suomen
meriympäristön tila 2018” sekä kolmesta tausta-asiakirjasta (Hyvän meriympäristön tilan määritelmät, Merenhoidon
yleisten ympäristötavoitteiden ja niihin liittyvien indikaattorien tarkistaminen, Meren hyvän tilan
saavuttamisen taloudelliset hyödyt). Lisäksi tausta-aineistoon kuuluu Itämeren suojelukomission (HELCOM)
koko Itämeren tilaa käsitelevän englanninkielisen raportin ”State of the Baltic Sea” ensimmäinen versio. Palautetta
voi antaa myös SOVA-lain mukaisesta merenhoitosuunnitelman tarkistamisen ympäristövaikutusten
arvioinnin aloittamisesta ja toteuttamisesta.
Kuulemisasiakirja ja tausta-asiakirjat ovat nähtävillä 8.1. – 16.2.2018 ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoitteessa
www.ymparisto.fi/vaikutavesiin > merenhoito.

 

Palautteen antaminen
Kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä kuultavana olevista asiakirjoista 16.2.2018 klo 16 mennessä.
Palautetta voi antaa joko sähköisellä lomakkeella, joka löytyy ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoitteessa
www.ymparisto.fi/vaikutavesiin > merenhoito, tai toimittamalla palautteen sähköisesti tai kirjallisesti Varsinais-
Suomen ELY-keskukseen.
Sähköpostiosoite: kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi; Postiosoite: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne-
ja ympäristökeskus, PL 236, 20101 Turku; Käyntiosoite: Itsenäisyydenaukio 2, 20800 Turku

 

Lisätietoja Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa antavat:
Janne Suomela p. 0295 022 947 janne.suomela(at)ely-keskus.fi
Pekka Paavilainen p. 0295 022 921 pekka.paavilainen(at)ely-keskus.fi

Lataa kuulutus

 

Rovaniemellä 8. päivänä tammikuuta 2018
Lapin ELY-keskus

Sivua päivitetty: 
16.1.2018