Kuulutus moottorikelkkailureittisuunnitelmien hyväksymisestä

Tulostettava sivu

Kittilän kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta on kokouksessaan 27.5.2015 hyväksynyt maastoliikennelain (1710/95) mukaiset reittisuunnitelmien muutokset koskien seuraavia moottorikelkkailureittejä: 

 

§ 73 Kortevuoma-Ktuukuusikko reitillä nr.o 4

§ 74 Siitonen-Alakuusajoki reitillä nr:o 15

 

Päätökset pidetään nähtävillä Kittilän kunnanviraston teknisellä osastolla 2.6.–16.6.2015 viraston aukioloaikoina. Mahdolliset oikaisuvaatimukset on tehtävä kirjallisena ja toimitettava 16.6.2015 mennessä os. Valtatie 15, 99100 Kittilä.

 

 

Kittilässä 1.6.2015

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 

vs. Ympäristösihteeri Pekka Nyman

Sivua päivitetty: 
29.5.2015