Kuulutus: Ounaslohen ranta-asemakaavan voimaantulo

Tulostettava sivu

KUULUTUS

 

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Kittilän kunnanhallitus on 11.2.2020 § 31 tekemällään päätöksellä määrännyt Kittilän kunnanvaltuuston 24.6.2019 § 30 hyväksymän Ounaslohen ranta-asemakaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. (MRL 201 § 1 mom.)

 

Em. ranta-asemakaava tulee voimaan, siltä osalta johon valituksen ei voida katsoa kohdistuvan, tämän kuulutuksen julkaisupäivämäärällä.

 

Asiakirjat ovat yleisesti nähtävillä Kittilän kunnan teknisellä osastolla, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä sekä kunnan intenet-sivuilla www.kittila.fi/asemakaavat.

 

Kittilässä 7.5.2020

KUNNANHALLITUS

Sivua päivitetty: 
7.5.2020