Kuulutus: Päätöksestä ysl § 118 mukaisen ilmoituksen johdosta

Tulostettava sivu

Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on 28.3.2017 tehnyt päätöksen YSL § 118 mukaisesta ilmoituksesta (2§/2017) koskien Kittilän Moottorikerho ry:n järjestämää moottorikelkkojen kiihdytyskilpailua, osoitteessa Hissitie, Levin eturinteessä, 7.4.2017 klo 13-21. Viranomainen katsoo, että lupapäätöksessä mainittuja ehtoja noudattaen toimintaa voidaan harjoittaa määräajan.

 

Päätös pidetään nähtävillä Kittilän kunnanviraston teknisellä osastolla ajalla 28.3.–28.4.2017 viraston aukioloaikoina. Mahdollinen valitus on tehtävä kirjallisena ja toimitettava 28.4..2017 mennessä Vaasan hallinto-oikeudelle.

 

Tarkemmat lupaehdot ja valitusositus kokonaan ovat nähtävillä päätöksessä. Päätös on annettu julkipanon jälkeen 29.3.2017.

 

Kittilässä 28.3.2017
Vs.Ympäristösihteeri Pekka Nyman

Sivua päivitetty: 
29.3.2017