Kuulutus: Päätös maa-aineslain 10§ mukaisesta jatkoajasta ja viimeistelytöistä

Tulostettava sivu

Kuulutus

Päätös maa-aineslain 10§ mukaisesta jatkoajasta ja viimeistelytöistä Maansiirto Jorma Vainio Oy:n maa-ainesalueelle tilalla ”Lähteelä”

 

Rakennus ja Ympäristölautakunta on päätöksellään §32, 26.4.2017 myöntänyt jatkoajan, 30.9.2018 saakka, Lähteelän tilalla olevalle maa-ainesten ottoalueelle Ruottaman sora-alueella, jossa pohjavesialueen luokitu on nostettu II:een.

 

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 2.5.2017. Päätöksestä on valitusoikeus 30 päivää (1.6.2017 asti). Valitusosoitus on esitetty kokonaisuudessaan päätöksessä. Päätös on nähtävillä Kittilän kunnanviraston teknisellä osastolla viraston aukioloaikoina, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä.

 

Kittilässä 27.04.2017

Kittilän Rakennus ja Ympäristölautakunta

Vs.Ympäristösihteeri, Pekka Nyman

Sivua päivitetty: 
28.4.2017