Kuulutus: Päätös maa-ainesluvan siirrosta ja ympäristöluvan siirrosta ja -muutoksesta

Tulostettava sivu

Kuulutus

 

Päätös maa-ainesluvan siirrosta ja ympäristöluvan siirrosta ja -muutoksesta Hirsilaen sora-alueelta MH-Kivi Oy:n ja Rudus Oy:n välillä

 

Rakennus ja Ympäristölautakunta on päätöksellään §33, 26.4.2017, päättänyt lupien siirrosta ja lupamääräyksen 32 lisäämisestä ympäristölupaan sekä vakuuksista Hirsilaen sora-alueelle. Kyseessä on vuonna 2016 myönnettyjen lupien siirrosta ja Kittilän arseeniprovinssissa sijaitsevan soran käytöstä.

 

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 2.5.2017. Päätöksestä on valitusoikeus 30 päivää (1.6.2017 asti). Valitusosoitus on esitetty kokonaisuudessaan päätöksessä. Päätös on nähtävillä Kittilän kunnanviraston teknisellä osastolla viraston aukioloaikoina, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä.

 

Kittilässä 27.04.2017

Kittilän Rakennus- ja Ympäristölautakunta

Vs.Ympäristösihteeri, Pekka Nyman

Sivua päivitetty: 
28.4.2017