Kuulutus: Päätös melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta / Jääkartingrata Levin teollisuusalueella

Tulostettava sivu

Kuulutus

Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta §20/2018

Wild Events Oy, jääkartingrata Levin teollisuusalueella, melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta

Ympäristösihteeri on 27.12.2018 hyväksynyt ympäristönsuojelulain § 118 (527/2014) mukaisen häiritsevää melua ja tärinää koskevan ilmoituksen.

Wild Events Oy harjoittaa jääkartingrata toimintaa Kittilässä Levin teollisuusalueella 15.11.2018-30.4.2019 välisenä aikana. Tämä toiminta aiheuttaa melua ympäristöön. Melua aiheuttavaa toimintaa harjoitetaan ma-su klo 10-20 välisenä aikana. Viranomainen katsoo, että lupapäätöksessä mainittuja ehtoja noudattaen toimintaa voidaan harjoittaa ilmoitettuna ajankohtana.

Päätös on annettu julkipanon jälkeen 31.12.2018. Päätöksestä on valitusoikeus 30 päivää (30.1.2019 saakka). Valitusosoitus on esitetty kokonaisuudessaan päätöksessä. Päätös on nähtävillä Kittilän kunnanviraston teknisellä osastolla viraston aukioloaikoina, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä.

Lisätietoja päätöksestä antaa 2.1.2018 alkaen kunnan vs. ympäristösihteeri Jessika Karvinen puh. 040-847 9552, sähköposti: jessika.karvinen@kittila.fi.

 

 

Kittilässä 27.12.2018

 

Piippa Wäli
Ympäristösihteeri               

Sivua päivitetty: 
28.12.2018