Kuulutus: Päätös melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta / Maa-ainesten murskaus Molkojärven sora-alueella

Tulostettava sivu

Kuulutus: Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta §7/2018 Metsähallitus Metsätalous Oy., maa-ainesten murskaus Molkojärven sora-alueella, melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta

 

Ympäristösihteeri on 4.7.2018 hyväksynyt ympäristönsuojelulain § 118 (527/2014) mukaisen häiritsevää melua ja tärinää koskevan ilmoituksen.

 

Metsähallitus Metsätalous Oy murskaa maa-aineksia Molkojärven sora-alueella ja tämä toiminta aiheuttaa melua ympäristöön. Melua aiheuttavaa toimintaa harjoitetaan Kittilän Molkojärven kylän Tuorelaessa 9.7.-27.7.2018 ma-su klo 0-24. Viranomainen katsoo, että lupapäätöksessä mainittuja ehtoja noudattaen toimintaa voidaan harjoittaa ilmoitettuna ajankohtana.

 

Päätös on annettu julkipanon jälkeen 5.7.2018. Päätöksestä on valitusoikeus 30 päivää (6.8.2018 asti). Valitusosoitus on esitetty kokonaisuudessaan päätöksessä. Päätös on nähtävillä Kittilän kunnanviraston teknisellä osastolla viraston aukioloaikoina, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä.

 

Lisätietoja päätöksestä antaa kunnan ympäristösihteeri Piippa Wäli puh. 040 847 9552, sähköposti: piippa.wali@kittila.fi.

 

 

Kittilässä 4.7.2018

Ympäristösihteeri Piippa Wäli

Sivua päivitetty: 
4.7.2018