Kuulutus: Päätös melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta/ Levi Events Oy, Visma Ski Classics Ylläs-Levi 2019 hiihtotapahtuma

Tulostettava sivu

Kuulutus

Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta §4/2019

Levi Events Oy, Visma Ski Classics Ylläs-Levi 2019, melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta

 

Ympäristösihteeri on 9.4.2019 hyväksynyt ympäristönsuojelulain § 118 (527/2014) mukaisen häiritsevää melua ja tärinää koskevan ilmoituksen.

Yhtiö järjestää Visma Ski Classics Ylläs-Levi 2019 hiihtotapahtuman maaliintulon, josta aiheutuu melua ympäristöön. Tapahtuma järjestetään Levin hiihtokeskuksen alueella eturinteellä Zero Pointissa 13.4.2019 klo 11-18 välisenä aikana. Viranomainen katsoo, että lupapäätöksessä mainittuja ehtoja noudattaen tapahtuma voidaan järjestää ilmoitetusti.

Päätös on annettu julkipanon jälkeen 10.4.2019. Päätöksestä on valitusoikeus 30 päivää (10.5.2019 asti). Valitusosoitus on esitetty kokonaisuudessaan päätöksessä. Päätös on nähtävillä Kittilän kunnanviraston teknisellä osastolla viraston aukioloaikoina, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä.

Lisätietoja päätöksestä antaa kunnan ympäristösihteeri Piippa Wäli puh. 040-847 9552, sähköposti: piippa.wali@kittila.fi.

 

 

Kittilässä 9.4.2019

 

Ympäristösihteeri              

Piippa Wäli

Sivua päivitetty: 
9.4.2019