Kuulutus: Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta §11/2018 Sakumpu Exploration Oy, Geofysikaaliset lentomittaukset Kittilän Kaukosessa, melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta

Tulostettava sivu

Ympäristösihteeri on 20.7.2018 hyväksynyt ympäristönsuojelulain § 118 (527/2014) mukaisen häiritsevää melua ja tärinää koskevan ilmoituksen.

Sakumpu Exploration Oy suorittaa Kittilässä Kaukosen kylän alueella geofysikaalisia lentomittauksia helikopterilla, joka aiheuttaa melua ympäristöön. Tutkimuslentoja tehdään n. viikon ajan ma-su klo 7-20 ajalla 30.7.-31.8.2018. Viranomainen katsoo, että lupapäätöksessä mainittuja ehtoja noudattaen tutkimuslennot voidaan suorittaa ilmoitetusti.

Päätös on annettu julkipanon jälkeen 23.7.2018. Päätöksestä on valitusoikeus 30 päivää (23.8.2018 asti). Valitusosoitus on esitetty kokonaisuudessaan päätöksessä. Päätös on nähtävillä Kittilän kunnanviraston teknisellä osastolla viraston aukioloaikoina, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä.

Lisätietoja päätöksestä antaa kunnan ympäristösihteeri Piippa Wäli puh. 040-847 9552, sähköposti: piippa.wali@kittila.fi.

 

 

Kittilässä 20.7.2018

 

Ympäristösihteeri               Piippa Wäli

Sivua päivitetty: 
20.7.2018