Kuulutus: Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta §16/2017, Pikkulehdon jääkarting-rata, Henri Kallojärvi Oy

Tulostettava sivu

Ympäristösihteeri on tehnyt 19.12.2017 päätöksen ympäristönsuojelulain (527/2014)  § 118 mukaisesta ilmoituksesta häiritsevää melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta. Ilmoitus koskee Henri Kallojärvi Oy:n Pikkulehdon jääkarting-rataa.

 

Päätöksestä on valitusoikeus 30 päivää (19.1.2018 asti). Valitusosoitus on esitetty kokonaisuudessaan päätöksessä. Päätös on nähtävillä Kittilän kunnanviraston teknisellä osastolla viraston aukioloaikoina, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä.

 

Kittilässä 19.12.2017

Ympäristösihteeri              
Piippa Wäli

Sivua päivitetty: 
21.12.2017