Kuulutus: Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta §3

Tulostettava sivu

Ympäristösihteeri on 29.3.2017 hyväksynyt ympäristönsuojelulain § 118 (527/2014) mukaisen häiritsevää melua ja tärinää koskevan ilmoituksen.

 

Maansiirtoliike Jorma Vainio Oy murskaa seulanpääkiviä Pöntsössä Lähteelän tilalla.

 

Melua aiheuttavaa toimintaa on lupa tehdä ajalla 1.4.-20.5.2017.

 

Päätöksestä on valitusoikeus 30 päivää (30.4.2017 saakka). Valitusosoitus on esitetty kokonaisuudessaan päätöksessä. Päätös on nähtävillä Kittilän kunnanviraston teknisellä osastolla viraston aukioloaikoina, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä.

 

Päätös on annettu julkipanon jälkeen 30.3.2017.

 

Kittilässä 29.3.2017
Vs.ympäristösihteeri Pekka Nyman

Sivua päivitetty: 
29.3.2017