Kuulutus: Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta §7

Tulostettava sivu

Ympäristösihteeri on 6.7.2015 hyväksynyt ympäristönsuojelulain § 118 (527/2014) mukaisen häiritsevää melua ja tärinää koskevan ilmoituksen.

Sakumpu Exploration Oy tekee helikopterilla maaperämittauksia kolmella eri tutkimusalueella Rautuskylä-Levi välisellä alueella, Lompolon kylän kaakkoispuolella sekä  Loukisen latvoilla Vesmajärven kylän koillis-puolella.

Lentomelua aiheuttavia tutkimuksia tehdään 13.7. – 30.8.2015 välisenä aikana klo 07-22.

Päätöksestä on valitusoikeus 30 päivää (6.8.2015 asti). Valitusosoitus on esitetty kokonaisuudessaan päätöksessä. Päätös on nähtävillä Kittilän kunnanviraston teknisellä osastolla viraston aukioloaikoina, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä.

 

Kittilässä 6.7.2015
Vs.ympäristösihteeri  Pekka Nyman

Sivua päivitetty: 
6.7.2015