Kuulutus: Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta §7/2019, melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta, Sirkus Finlandia

Tulostettava sivu

Ympäristösihteeri on 3.6.2019 hyväksynyt ympäristönsuojelulain § 118 (527/2014) mukaisen, häiritsevää melua ja tärinää koskevan ilmoituksen.

Sirkus Finlandia järjestää sirkusesityksen Kittilän kirkonkylällä Lukkarin koulun pihalla lauantaina 8.6.2019 klo 18–21. Esityksessä käytettävä musiikki aiheuttaa melua.

Päätös on annettu julkipanon jälkeen 4.6.2019. Päätöksestä on valitusoikeus 30 päivää (5.7.2019 asti). Valitusosoitus on esitetty kokonaisuudessaan päätöksessä. Päätös on nähtävillä Kittilän kunnanviraston teknisellä osastolla viraston aukioloaikoina, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä.

Lisätietoja päätöksestä antaa kunnan ympäristösihteeri Piippa Wäli puh. 040-847 9552, sähköposti: piippa.wali@kittila.fi.

 

Kittilässä 3.6.2019

Ympäristösihteeri Piippa Wäli

 

Sivua päivitetty: 
3.6.2019