Kuulutus: Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta §9/2019, Kiistalan kyläyhdistys ry, Kittilän markkinoiden avajaisiltamat, melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta

Tulostettava sivu

Vs. ympäristösihteeri on 20.6.2019 hyväksynyt ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisen häiritsevää melua ja tärinää koskevan ilmoituksen.

Kiistalan kyläyhdistys ry järjestää ulkoilmatapahtuman (Kittilän markkinoiden avajais­iltamat), joka aiheuttaa melua ympäristöön. Melua aiheuttava tapahtuma järjeste­tään Kiistalan kylän toimintakeskuksessa osoitteessa Kiistalantie 3500, 99250 Kiistala torstaina 4.7.2019 klo 18.00–22.00. Viranomainen katsoo, että päätöksessä annettu­ja määräyksiä noudattaen tapahtuma voidaan järjestää ilmoitetusti.

Päätös on annettu julkipanon jälkeen 24.6.2019. Päätöksestä on valitusoikeus 30 päi­vää (24.7.2019 asti). Valitusosoitus on esitetty kokonaisuudessaan päätöksessä. Pää­tös on nähtävillä Kittilän kunnanviraston teknisellä osastolla viraston aukioloaikoina, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä.

Lisätietoja päätöksestä antaa kunnan ympäristötarkastaja Kaisa Pikkarainen puh. 040-636 0512, sähköposti: kaisa.pikkarainen@kittila.fi.

 

Kittilässä 20.6.2019

vs. ympäristösihteeri Kaisa Pikkarainen

Sivua päivitetty: 
24.6.2019