Kuulutus: Päätös ympäristönsuojelulain 119 §:n mukaisesta ilmoituksesta §17/2017 Pikkulehdon jääkarting-rata, Henri Kallojärvi Oy

Tulostettava sivu

Ympäristösihteeri on tehnyt 21.12.2017 päätöksen ympäristönsuojelulain (527/2014)  § 119 mukaisesta ilmoituksesta. Ilmoitus koskee Henri Kallojärvi Oy:n koeluonteista jääkarting-rataa Kittilän Pikkulehdossa ajalla 22.12.2017-15.7.2018.

 

Päätöksestä on valitusoikeus 30 päivää (22.1.2018 asti). Valitusosoitus on esitetty kokonaisuudessaan päätöksessä. Päätös on nähtävillä Kittilän kunnanviraston teknisellä osastolla viraston aukioloaikoina, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä.

 

Kittilässä 21.12.2017

 

Ympäristösihteeri               Piippa Wäli

Sivua päivitetty: 
22.12.2017