Kuulutus: Päätös ympäristönsuojelulain 27§:n mukaisesta kallion louhinnasta ja murskauksesta sekä maa-ainesluvasta alueelle

Tulostettava sivu

Kittilän kunnan Ympäristönsuojeluviranomainen on 25.8.2017 §84  antanut päätöksen ympäristönsuojelulain (713/2014) mukaisesti kallion ottoon ja murskaukseen Mieliövaarassa Raattamassa.

 

Päätöksestä on valitusoikeus 30 päivää (25.9.2017 asti). Valitusosoitus on esitetty kokonaisuudessaan päätöksessä. Päätös on nähtävillä Kittilän kunnanviraston Teknisellä osastolla 25.8.-25.9.2017 välisen ajan viraston aukioloaikoina, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä.

 

Kittilässä 25.8.2017
Rakennus- ja Ympäristölautakunta

 

Vs. ympäristösihteeri         
Pekka Nyman

Sivua päivitetty: 
28.8.2017