KUULUTUS: Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus ympäristönsuojelulain mukaisen päätöksen tiedoksiannosta asiassa PSAVI/2336/2020