Kuulutus: Ranta-asemakaavan voimaantulo, Akanvuoma/Taivaanvalkeat

Tulostettava sivu

KUULUTUS

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Kittilän kunnanhallitus on 14.8.2018 § 260 tekemällään päätöksellä määrännyt Kittilän kunnanvaltuuston 23.4.2018 § 26 hyväksymän Akanvuoma/Taivaanvalkeat ranta-asemakaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. (MRL 201 § 1 mom.)

Em. asemakaava tulee voimaan, siltä osalta johon valituksen ei voida katsoa kohdistuvan, tämän kuulutuksen julkaisupäivämäärällä.

Asiakirjat ovat yleisesti nähtävillä Kittilän kunnan teknisellä osastolla, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä.

 

Kittilässä 12.9.2018
KUNNANHALLITUS

Sivua päivitetty: 
12.9.2018