Kuulutus: Sirkan koulun ja päiväkodin asemakaavan muutos ja Levin Utsuvaaran korttelin 820 asemakaava ovat saaneet lainvoiman

Tulostettava sivu

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 §:n mukaisesti ilmoitetaan:

 

1. Kittilän kunnanvaltuusto on 25.2.2013 § 31 tekemällään päätöksellään hyväksynyt Kittilän kunnan Levin kortteleiden 150, 165, 166 ja 169 (Sirkan koulu ja päiväkoti) asemakaavan muutoksen.

 

2. Kittilän kunnanvaltuusto on 25.2.2013 § 32 tekemällään päätöksellään hyväksynyt Kittilän kunnan Levin Utsuvaaran asemakaava-alueen korttelin 820 asemakaavan muutoksen.

 

Edellä mainitut asemakaavat ovat saaneet lainvoiman ja tulevat voimaan tämän kuulutuksen julkaisupäivämäärällä.

 

Asiakirjat ovat yleisesti nähtävillä Kittilän kunnan teknisellä osastolla, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä ja kunnan www-sivuilla http://www.kittila.fi/asemakaavat.

 

Kittilässä, huhtikuun 3. päivänä 2013
KUNNANHALLITUS
 

Sivua päivitetty: 
4.4.2013