Kuulutus: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa kaivoslain (10.6.2011/621) 40 §:n nojalla malminetsintälupahakemuksen

Tulostettava sivu

Kuuluksen antopäivä 26.7.2019

 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa kaivoslain (10.6.2011/621) 40 §:n nojalla malminetsintälupahakemuksen

 

Hakija: Strategic Explorations Oy

Lupa-alueen nimi: Sätkä 2

Lupatunnus: ML2018:0088

Alueen sijainti ja koko: Kittilä, 374,80 ha.

 

Kuvaus hakemuksen mukaisesta toiminnasta:

Hakija etsii alueelta vanadiinia, kultaa, kromia, rautaa, titaania, kuparia, nikkeliä, palladiumia ja platinaa. Tutkimusmenetelminä aiotaan käyttää pintanäytteenottoa, geofysikaalisia mittauksia ja syväkairausta. 

 

Mielipiteet ja muistutukset:

Mielipiteet ja muistutukset hakemuksesta voi lähettää 26.8.2019 mennessä lupatunnus mainiten Tukesiin, osoitteeseen Valtakatu 2, 96100 Rovaniemi, tai sähköisesti doc- tai rtf-tiedostona osoitteeseen kaivosasiat@tukes.fi

 

Hakemuksen nähtävilläolo:

Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä Kittilän kunnantalon ilmoitustaululla, Tukesin kirjaamossa (Opastinsilta 12 B Helsinki) ja Tukesin Rovaniemen toimipaikassa (Valtakatu 2, Rovaniemi), sekä Tukesin internet-sivuilla: https://tukes.fi/malminetsintaluvat-ja-valtaukset 

 

Lisätietoja: Esa Tuominen puh. 029 5052 018 esa.tuominen@tukes.fi tai kaivosasiat@tukes.fi

 

Päätösasiakirjat ovat nähtävillä Kittilän kunnanviraston teknisessä toimessa viraston aukioloaikoina, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä.

Sivua päivitetty: 
29.7.2019