Kuulutus: Ulkoilureittisuunnitelma Ukonpulju–Silta100 nähtävillä

Tulostettava sivu

Kuulutus 1.3.2017

 

Kittilän kunta asettaa ulkoilureittisuunnitelman ”Ukonpulju – Silta100”, Kirkonkylä, julkisesti nähtäville 3.3 – 16.3.2017 väliseksi ajaksi (14 vrk).

 

Muistutukset suunnitelmaa vastaan on Lapin ELY-keskukselle osoitettuna toimitettava 30 päivän kuluessa suunnitelman nähtävänä olon päättymisestä lukien (17.4.2017 klo 16 mennessä) osoitteeseen: Kittilän kunta, Tekninen lautakunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä, tai sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo@kittila.fi

 

Edellä mainittu suunnitelma pidetään nähtävillä Kittilän kunnan teknisellä osastolla, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä sekä kunnan kotisivuilla osoitteessa www.kittila.fi

 

TEKNINEN OSASTO

 

Liitteet:

- Kuulutus

- Reittisuunnitelmaselostus

- Reittisuunnitelmakartta

- Kiinteistöluettelo

- Siltaluonnos muovi

- Siltaluonnos puu

Sivua päivitetty: 
1.3.2017