Kuulutus ympäristölupahakemuksesta / Morenia Oy

Tulostettava sivu

Morenia Oy hakee ympäristönsuojelulain (527/2014) 29 §:n mukaista ympäristölupaa. Tarkoitus on murskata soranottoalueelta kaiveltua soraa ja kiviä. Toiminta sijoittuu Ruottaman soranottoalueelle, joka sijaitsee 9,2 km Kittilästä Ylläksen tietä Kolarin suuntaan. Toiminta sijoittuu kiinteistöjen ”Ruottama” Rn:o 261:405:46:3 ja ”Kittilän kunnan valtion metsämaat” (RN:o 261:893:12:1) ja on pinta-alaltaan noin 18,5 hehtaaria. Alueella on olemassa olevaa maa-ainesten ottotoimintaa.

 

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 23.11.2015–24.12.2015 Kittilän kunnanviraston teknisellä osastolla. Muistutukset ja muut mielipiteet asiasta voi ilmaista kirjallisesti 31.12.2015 mennessä Kittilän rakennus- ja ympäristölautakunnalle osoitteeseen Valtatie 15, 99100 Kittilä.

 

Kittilässä 20.11.2015
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
Vs. Ympäristösihteeri Pekka Nyman

Sivua päivitetty: 
23.11.2015