Kuulutus ympäristölupahakemuksesta / Wild Events Oy

Tulostettava sivu

Wild Events Oy hakee ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaista ympäristölupaa ulkona sijaitsevan jääkartingradan toimintaan Levin teollisuusalueella, tilalla Kumpula (RN:o 261-409-33-76), osoitteessa Yrittäjätie 5. Alue on Tunturi-Lapin maakuntakaavassa määritelty merkinnällä matkailupalveluiden alue /-kohde, RM ja Levin osayleiskaavassa merkinnällä teollisuusrakennusten alue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia, TY.

 

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä kuulutusaikana 11.4.–13.5.2019 Kittilän kunnanviraston teknisessä toimessa osoitteessa Valtatie 15, 99100 Kittilä. Muistutukset ja mielipiteet asiasta voi ilmaista kirjallisesti viimeistään 13.5.2019 Kittilän rakennus- ja ympäristölautakunnalle osoitteella: Valtatie 15, 99100 Kittilä, tai sähköpostilla: kirjaamo@kittila.fi. Lisätietoja asiasta antaa ympäristötarkastaja (puh. 040 636 0512).

 

Kittilässä 10.4.2019

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Sivua päivitetty: 
10.4.2019