Kuulutus ympäristöluvasta / Morenia Oy

Tulostettava sivu

Kittilän rakennus- ja ympäristölautakunta on hyväksynyt 25.11.2015 Morenia Oy:n ympäristönsuojelulain 27 § mukaisen luvan kiviainesten murskaukseen Kuivasalmen kylään Hirsilaen soranottoalueelle. Alueella on tarkoitus murskata kiviaineksia seuraavan 10 vuoden ajan vuosittain 60t-100t.

 

Ympäristölupa on annettu julkipanon jälkeen 30.11.2015 ja valitusaika lupapäätöksestä päättyy 30.12.2015. Lupapäätös ja valitusosoitus on kokonaisuudessaan nähtävillä Kittilän kunnan teknisellä osastolla.

 

Kittilässä 27.11.2015

Rakennus- ja ympäristölautakunta
vs. ympäristösihteeri Pekka Nyman

Sivua päivitetty: 
27.11.2015