Kuulutus ympäristönsuojelulain 60 §:n mukaisesta ilmoituksesta / moottorikelkkojen Waterceoss

Tulostettava sivu

Päätös pvm 26.6.2012, 5 §
Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2012

 

Ympäristösihteeri on 26.6.2012 hyväksynyt ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaisen, häiritsevää melua ja tärinää koskevan ilmoituksen.

 

Kittilän moottorikerho ry järjestää moottorikelkkatapahtuman Kittilän Haudanperällä 7.7.2012. Häiritsevää melua aiheuttava toiminta alkaa klo 10:00 ja päättyy klo 20:00

 

Päätöksestä on julkipanon jälkeen valitusoikeus 30 päivää (27.7.2012 asti). Valitusosoitus on esitetty kokonaisuudessaan päätöksessä. Päätös on nähtävillä Kittilän kunnanviraston teknisellä osastolla viraston aukioloaikoina, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä.

 

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 26.6. – 27.7.2012 Kittilän kunnan ilmoitustaululla ja Internet-sivuilla. Päätös on nähtävänä kuulutusaikana teknisellä osastolla.

 

Kittilässä 26.6.2012

 

Maiju Ikonen
YMPÄRISTÖSIHTEERI
 

Sivua päivitetty: 
4.5.2018