Kuulutus YSL 118 § mukaisesta ilmoituksesta Arctis dmc Oy

Tulostettava sivu

Kuulutus

Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta §3/2020, melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta, kartingrata gondolihissin parkkialueella, Arctis dmc

 

Vt. ympäristötarkastaja on 25.6.2020 hyväksynyt ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisen, häiritsevää melua ja tärinää koskevan ilmoituksen.

Arctis dmc järjestää kartingautotoimintaa gondolihissin parkkialueella osoitteessa Gondolitie 1. Kartingia ajetaan 6-8 nelitahtisella kartingautolla. Melua aiheuttavaa toimintaa on tarkoitus järjestää ajalla 1.7.-31.8.2020 arkisin klo 10-20, lauantaisin ja sunnuntaisin klo 10-18. Viranomai­nen katsoo, että päätöksessä annettuja määräyksiä noudattaen toimintaa voi­daan harjoittaa ilmoitettuna ajankohtana.

Nähtävilläpito

Päätösasiakirjat ovat nähtävillä Kittilän kunnan verkkosivuilla (http://www.kittila.fi) ja kunnanviraston teknisessä toimessa osoitteessa Valtatie 15, 99100 Kittilä viraston aukioloaikoina.

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä verkkosivuilla julkaisemisajankohdasta.

Muutoksenhaku

Päätökseen ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on valittajan toimitettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää lukuun ottamatta Vaasan hallinto-oikeudelle. Valitusaika päättyy 31.7.2020. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Lisätietoja päätöksestä antaa kunnan vt. ympäristötarkastaja Elli Gyldén puh. 040 636 0512, sähköposti: elli.gylden@kittila.fi.

 

Kittilässä 25.6.2020

 

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Elli Gyldén

Vt. ympäristötarkastaja

Sivua päivitetty: 
25.6.2020