Kuulutus YSL 118 § mukaisesta ilmoituksesta, Metsähallitus Metsätalous Länsi-Lappi

Tulostettava sivu

Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta (ympäristösihteeri § 4/2020), melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta, maa-ainesten murskaus Matala Kivirovan moreenialueella 3.8.-4.10.2020, Metsähallitus Metsätalous Länsi-Lappi

 

Ympäristösihteeri on 30.7.2020 hyväksynyt ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisen, häiritsevää melua ja tärinää koskevan ilmoituksen.

Metsähallitus Metsätalous Länsi-Lappi murskaa maa-aineksia Matala Kivirovan moreenialueella ja tämä toiminta aiheuttaa melua ja tärinää ympäristöön. Alue sijaitsee Kittilän Rauhalan kylästä n. 10 km koilliseen. Melua aiheuttavaa toimintaa harjoitetaan 3.8.-4.10.2020. Murskausta tehdään yhteensä 6-8 viikon ajan, sunnuntain klo 18:00 ja perjantain klo 16:00 välisenä aikana vuorokauden ympäri. Viranomainen katsoo, että päätöksessä annettuja määräyksiä noudattaen toimintaa voidaan harjoittaa ilmoitettuna ajankohtana.

Nähtävilläpito

Päätösasiakirjat ovat nähtävillä Kittilän kunnan verkkosivuilla (http://www.kittila.fi) ja kunnanviraston teknisessä toimessa osoitteessa Valtatie 15, 99100 Kittilä viraston aukioloaikoina.

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä verkkosivuilla julkaisemisajankohdasta.

Muutoksenhaku

Päätökseen ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on valittajan toimitettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää lukuun ottamatta Vaasan hallinto-oikeudelle. Valitusaika päättyy 7.9.2020. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Lisätietoja päätöksestä antaa kunnan ympäristösihteeri Piippa Wäli puh. 040 8479552, sähköposti: ymparisto@kittila.fi.

 

Kittilässä 30.7.2020

 

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Piippa Wäli

Ympäristösihteeri

Sivua päivitetty: 
30.7.2020