Kuulutus/Lapin Pelastuslaitos

Tulostettava sivu

Lapin pelastuslaitos kieltää ilotulitteiden ampumisen 31.12. 2015 klo 18.00 – 1.1. 2016 klo 02.00 välisenä aikana Levikeskuksen alueella.
(Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käytöstä ja turvallisuudesta 3.6.2005/390, §92)

Tarkemmin alue on esitetty oheisessa liitteessä

Sivua päivitetty: 
28.12.2015