Lait ja määräykset

Tulostettava sivu

Maankäytön ja rakentamisen tärkein ohjauskeino on maankäyttö- ja rakennuslaki. Lakia sovelletaan alueiden suunnittelussa ja käytössä sekä rakentamisessa.

Rakentamista koskevat maankäyttö- ja rakennuslakia täydentävät määräykset ja ohjeet sisältyvät Suomen rakentamismääräyskokoelmaan.

 

Kunnissa maankäyttöä ja rakentamista ohjaavat kaavoitus ja rakennusjärjestys. Myös jätehuolto- ja ympäristönsuojelumääräykset tulee ottaa huomioon.

 

Kittilässä ja Levillä kaava-alueilla rakennettaessa vaaditaan rakennuslupahakemuksen yhteydessä toimittamaan kuntaan tontin pihasuunnitelma.

Maankäyttö- ja rakennuslaki

Suomen rakentamismääräyskokoelma

 

Kittilän rakennusjärjestyssääntö

Rakennusjärjestyksellä ohjataan ja säädellään rakentamista kunnassa, maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen sekä muiden rakentamista ohjaavien lakien ja säädösten ohella. Rakennusjärjestys koskee maakäyttö- ja rakennuslain nojalla säädeltäviä asioita. Rakentamista saattaa koskea myös muu lainsäädäntö tai muut kunnalliset määräykset (esim. ympäristönsuojelumääräykset, jätehuoltomääräykset).
 

Rakennusjärjestys on voimassa kaikilla kunnan alueilla. Rakennusjärjestyksen määräykset ovat asemakaavoja ja yleiskaavoja täydentäviä siten, että kaavamääräykset ovat ensisijaisia. Soveltavan viranomaisen on noudatettava rakennusjärjestystä, poikkeaminen rakennusjärjestyksestä vaatii poikkeamispäätöksen.
 

Rakennusjärjestyksen tarkoitus ja tehtävä

Rakennusjärjestyksen tarkoituksena on ohjein, säännöin ja määräyksin opastaa rakentaja kohti tasapainoista ja viihtyisää lopputulosta ja samalla edistää hyvää ympäristökuvaa ja hyvää rakennustapaa.
 

Rakennusjärjestyksen tehtävä on kehittää kunnan elinympäristön viihtyisyyttä ja luoda elinkeinotoiminnoille tärkeitä kauniita, omaleimaisia ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaita maisemia. Rakennettaessa pyritään säilyttämään arvokkaita maisema- alueita, perinteistä rakennuskantaa, muodostamaan uudisrakennusten sijoittelulla perinteisen mallisia suojaisia pihapiirejä sekä huomioidaan olemassa oleva luonto.
 

Kittilän kunnan rakennusjärjestys on uusittu vuoden 2002 aikana.

Tarkista oman kiinteistösi asemakaava- ja rakennustapaohjeet:

Kittilän rakennusjärjestyssääntö (pdf, 382 kt)
 

Rakennusjärjestyssäännössä mainittuja suunnittelutarvealueiden karttoja voi tiedustella kunnan rakennustarkastajilta:

Mauri Kenttälä, puhelin 040 752 4201
Matti Niska, puhelin 0400 396 074
Pekka Nyman, puhelin 040 550 3717

Rakennustarkastajien sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@kittila.fi.

 

Kittilän ja Levin asemakaavat löytyvät Kittilän kunnan sivuilta kohdasta Asemakaavat. Sivulta löytyy useita vuoden 2002 jälkeen hyväksyttyjen asemakaavojen rakennustapaohjeita. Jos etsimääsi ei löydy, ota yhteyttä kunnan rakennusvalvontaan. Lisätietoja rakentamisesta Kittilässä ja Levillä saat Kittilän kunnan rakennusvalvonnasta.

Sivua päivitetty: 
17.2.2015