Lastensuojelu

Tulostettava sivu

Lastensuojelu on ehkäisevää lastensuojelua ja lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua. Lastensuojeluun kuuluu lastensuojelutarpeen selvitys, avohuollon tukitoimet, lapsen  kiireellinen sijoitus ja huostaanotto sekä niihin liittyvä sijaishuolto ja jälkihuolto.

Lastensuojelun asiakkuuden aloittamisesta tehdään  viranhaltijapäätös  selvityksen jälkeen, sen aikana  tai selvityksen jälkeen päätetään ettei asiakkuutta  aloiteta.

 

Yhteydenotto

Sosiaalityöntekijään voi olla yhteydessä kuka tahansa yksityinen henkilö, joka on huolissaan lapsen ja perheen tilanteesta. Vanhempi voi ottaa yhteyttä, kun kokee tarvitsevansa apua esim. väsymyksen ja uupumuksen takia. Lapsi voi itse ottaa yhteyttä, jos kokee turvattomuutta ja tarvitsee apua esim. vanhempien päihteiden käytön takia. Viranomaiset ovat ilmoitusvelvollisia, jos he ovat tehtävässään saaneet tietää lapsesta, jonka tilanne edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä.

Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä silloin kun havaitsee tai saa tietää sellaisia seikkoja, joiden vuoksi lapsen lastensuojelun tarve on syytä selvittää.

Kohdassa lomakkeet löytyy asiakkaan oma hakemus lastensuojeluun, yhteydenotto sekä lastensuojeluilmoitus.

 

Perhehoito

Perhehoitoa voidaan järjestää lapselle ja nuorelle lyhyt- ja pitkäaikaisesti tai kriisiluonteisesti. Lastensuojelulaki painottaa perhehoitosijoitusten ensisijaisuutta lastensuojelussa. Perhehoitolaki rajaa myös hoidettavien lasten määrää perhehoidossa taatakseen mm hoidon tason perheissä.
Lue lisää perhehoidon, tukihenkilöiden ja tukiperheiden palkkioista: Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2020 alkaen

 

Yhteystiedot

Vastaava sosiaalityöntekijä Anri Tiri, puhelin 0400 139 684
 

Sosiaaliohjaaja-perhetyöntekijä Janita Koskela p. 040 179 4064

 

Kiirellisissä virka-ajan ulkopuolisissa lastensuojeluasioissa soitetaan Rovaniemellä toimivaan sosiaalipäivystyksen numeroon, joka tarvittaessa ohjaa puhelut takapäivystykseen Tunturi-Lapin alueelle.

Virka-aikaiset kiireelliset lastensuojeluasiat soitetaan kunnan keskuksen kautta (puhelin 0400 356 500), josta saa yhteyden vapaana olevaan sosiaalityöntekijään. Mikäli kunnan numero ei vastaa, toimii virka-aikainen sosiaalipäivystysnumero. Lisätietoja kohdassa sosiaalipäivystys.
 

Sivua päivitetty: 
22.6.2020