Levin matkailukeskuksen ja sen vaikutusalueen jätehuollon kehittämissuunnitelman laatiminen

Tulostettava sivu

Jätehuoltoon ja kierrätykseen tartutaan pontevasti Levillä tänä syksynä. Tavoitteena on kehittää alueen jätehuoltoa muun muassa jätteiden lajittelun ja kierrätyksen osalta. Samalla valmistaudutaan lainsäädännön kiristyviin kierrätysvaatimuksiin.

Jätehuolto ja kierrättäminen koskevat jokaista yrittäjää, asukasta ja matkailijaa päivittäin. Jätehuollon tulee toimia laadukkaasti ja kierrätyksen tulee olla vaivatonta. Parempia kierrätysmahdollisuuksia on Levillä toivottu jo pitkään. Levin matkailukeskuksen yli 60 ravintolaa, yli 2,4 miljoonaa yöpymisvuorokautta ja lähes 900 asukasta takaavat sen, että jätettä syntyy paljon ja monipuolisesti. Levin alueen kaikilta toimijoilta toivotaan nyt aktiivista osallistumista ja ajatusten esittämistä, jotta jätehuoltoon pystytään vaikuttamaan mahdollisimman tehokkaasti.

Levin matkailukeskuksen ja sen vaikutusalueen jätehuollon kehittämissuunnitelman laatiminen –hanketta toteuttaa Kittilän kunta yhteistyössä Lapin Jätehuolto kuntayhtymän kanssa. Hanke saa Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta valtion avustusta. Hankeaika on 1.8.-31.12.2019.

Lisätietoja:
Liisa Arpiainen, ympäristösuunnittelija, Kittilän kunta, puhelin 040 682 1243, liisa.arpiainen@kittila.fi

Ota yhteyttä!

 

Ideakilpailu

Järjestimme ideakilpailun jätteen määrän vähentämisestä syyskuussa 2019. Kiitos kaikille ajatuksiaan ja ideoitaan jakaneille!

Ideakilpailun vastauksia ja tietoa jätteen määrän vähentämisestä

Ideakilpailun vastauksia eri toimijoille suunnattuna

 

Tiedotteet

Levin jätehuollolle kehittämissuunnitelma 13.8.19
Jätehuolto Kittilässä - Jätehuollon ja kierrätyksen järjestäjät ja vastuun jakautuminen Kittilän kunnan alueella 26.8.19
Tiedote vapaa-ajan asuntojen omistajille jätehuollosta Kittilän kunnassa 26.8.19
Tiedote jätehuoltorekisteriin liittymisestä 29.8.19

Yritysten jätehuolto 16.9.2019

 

Koulutus- ja neuvontamateriaali

Matkailijan kierrätysohjeet
Esimerkkejä, miten kierrätystä on hoidettu eri kohteissa

Jätehuoltosanasto

 

Työpajat

Työpaja 16.9.2019

 

Ohjelma

Työpajojen antia 16.9.19

Esitykset

Poimintoja jätelainsäädännöstä ja sen valvonnasta Kittilässä, Kaisa Pikkarainen, ympäristötarkastaja Kittilän kunta

Green Key – lähde mukaan edistämään kestävää matkailua käytännön työllä ja arjen teoilla, Marketta Viljasaari, Green Key –ohjelmajohtaja Suomen Ympäristökasvatus Oy

Ruokahävikki haltuun Suomessa, Hanna Hartikainen, tutkija Luonnonvarakeskus

Lapin matkailukeskuksien ja hotellien jätteiden kierrätyksen ja keräilyn kehittämishanke, Miia Palovaara, projektisuunnittelija Pidä Lappi Siistinä ry 

Muovinkierrätys Suomessa, Missä mennään nyt ja mitä tuokaan tulevaisuus?, Peter Rasmussen, kehitysjohtaja Suomen Uusiomuovi Oy

Levin matkailukeskuksen ja sen vaikutusalueen jätehuollon kehittämissuunnitelman laatiminen, Liisa Arpiainen, ympäristösuunnittelija Kittilän kunta

Kaikki esitykset

Video tilaisuudesta sis. kaikki esitykset

 

Työpaja 26.8.2019

Ohjelma

Työpajojen antia

Esitykset

Poimintoja jätelainsäädännöstä ja sen valvonnasta Kittilässä, Kaisa Pikkarainen, ympäristötarkastaja Kittilän kunta

Kunnallinen jätehuolto Kittilässä, Aila Kauppila, jäteasiamies Lapeco

Lapecon alueen kehityshankkeet, Osmo Aikio, toimitusjohtaja Lapeco

Ympäristösertifiointi ja kierrätys Ski Resortilla, Tuukka Sutinen, Levi Ski Resort

Korttelikeräys, Heli Rapakko, Molok Oy

Levin matkailukeskuksen ja sen vaikutusalueen jätehuollon kehittämissuunnitelman laatiminen -hanke, Liisa Arpiainen, ympäristösuunnittelija Kittilän kunta

Kaikki esitykset

Video tilaisuudesta, kaikki esitykset

 

Lausunto

ELY-keskuksen vastaus lausuntopyyntöön lajiteltujen jätejakeiden kuljettamisesta

 

Näkyvyys

Kittilälehti 15.8.19

LeviNyt 5.9.2019

Kittilälehti 12.9.2019

Kittilälehti 12.9.2019, pääkirjoitus

 

Linkkejä

Hakemus jätehuoltorekisteriin, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Sähköinen hakemus jätehuoltorekisteriin

Green Days in Levi

Levi Ski Resortin ympäristösertifikaatti ISO14001

Ekopisteiden sijainti

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Lapeco

EU:n jätesäädöspaketin täytäntöönpano, Työryhmän mietintö 16.9.2019

Lapin alueellinen jätesuunnitelma vuoteen 2020,  Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kohdennetut keinot kierrätyksen kasvuun, Valtioneuvosto

Kauppias kierrättää, Lassila&Tikanoja

Kiinteistöpäällikön lunttilappu, Lassila&Tikanoja

Jätehuolto-opas taloyhtiöille, Molok Oy

Kierrätyksestä kiertotalouteen, Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2023, Ympäristöministeriö

Sivua päivitetty: 
11.10.2019