Levin Rakkavaara 9 (Laturakka) uuden asemakaava-alueen katujen ja yleisten alueiden suunnitelmat

Tulostettava sivu

Kittilän kunta asettaa MRL 85§ ja MRL 90§ mukaisesti nähtäville Levin Rakkavaara 9 (Laturakka) uuden asemakaava-alueen katujen ja yleisten alueiden suunnitelmat.

Edellä mainitut suunnitelmat pidetään nähtävillä 9.4.–22.4.2015 Kittilän kunnan teknisellä osastolla, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä sekä kunnan kotisivuilla osoitteessa www.kittila.fi

 

Asianosaisia pyydetään jättämään mahdolliset muistutukset suunnitelmista 22.4.2015 klo 16.00 mennessä osoitteeseen: Tekninen lautakunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä tai sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo(at)kittila.fi

Lisätietoja tiemestari Jari Kinnunen, p. 0400 862 532, jari.kinnunen(at)kittila.fi

 

9.4.2015

TEKNINEN OSASTO
 

Yleiskartta
Asemapiirros
Tyyppipoikkileikkaukset
Tyyppipoikkileikkaukset Rakkavaarantien leventäminen

 

 

Sivua päivitetty: 
9.4.2015