Levin ympäristön osa-alueiden 1 ja 2 osayleiskaavat ovat lainvoimaisia

Tulostettava sivu

Kuulutus

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Kittilän kunnanvaltuusto on 25.2.2008 §:n 13 ja 14 kohdalla tekemillään päätöksillä hyväksynyt Levin ympäristön osa-alueita 1 ja 2 koskevat osayleiskaavat.

 

Em. osayleiskaavat ovat saaneet lainvoiman korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 5.10.2011/2826 ja osayleiskaavat tulevat voimaan tämän kuulutuksen julkaisupäivämäärällä. Asiakirjat ovat yleisesti nähtävillä Kittilän kunnan teknisellä osastolla, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä.

 

Kittilässä, lokakuun 17. päivänä 2011
KUNNANHALLITUS

 

Sivua päivitetty: 
14.11.2013