LINKKI SUORAAN VERKKOLÄHETYKSEEN: Yleisötilaisuus Kellovuoman tuulivoimahankkesta ma 9.11.2020 klo 10-12

Tulostettava sivu

Kuntalaisille ja asukkaille suunnattu yleisötilaisuus Kellovuoman tuulivoimahankkeesta järjestetään maanantaina 9.11 klo 10-12.

 

Koronapandemian vuoksi yleisötilaisuus toteutetaan suorana verkkolähetyksenä, jota voi seurata etänä kotoa käsin internetyhteyden välityksellä kunnan kotisivuilta. Avaa linkki:

 

Verkkotallenne ma 9.11.2020 klo 10-12, Yleisötilaisuus Kellovuoman tuulivoimahankkesta

 

Tilaisuuden ohjelma:

- Tilaisuuden avaus, Antti Jämsén, kunnanjohtaja, Kittilän kunta
- Keskustelu, Olli-Matti Tervaniemi, ympäristöasiantuntija, Metsähallitus, Kiinteistökehitys
- Tilaisuuden päätös, Aki Nevalainen, Kittilän kunnanvaltuuston puheenjohtaja

 

Kit­ti­län kun­nan­val­tuus­to kävi kokouksessaan kesäkuussa 2020 pe­ri­aa­te­kes­kus­te­lun tu­u­li­voi­ma­ra­ken­ta­mi­ses­ta Kit­ti­läs­sä. Tällöin päätettiin myös järjestää kuntalaisille suunnattu yleisötilaisuus aiheesta, koska nähtiin tärkeänä kuulla kuntallisia ennakkoon ja mahdollistaa osallistaminen ja mielipiteiden vaihto asiasta.  Kittilän Kellovuoman alueelle suunnitellaan 5–10 tuulivoimalaa. Kel­lo­vuo­ma si­jait­see Kittilän kunnan alueen eteläosassa lähellä Kolarin kunnan rajaa noin kah­dek­san ki­lo­met­riä Hel­pis­tä luo­tee­seen.

 

Lisätietoja: Antti Jämsén, kunnanjohtaja, Kittilän kunta, puhelin 040 745 9830, antti.jamsen@kittila.fi

 

Sivua päivitetty: 
9.11.2020